Navigasyon:  »Bu seviyenin üzerindeki konular«

Genel Bilgi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doküman Yönetim Sistemlerinin Kullanılmadığı Durumlarla İlgili Bazı İstatistikler

Bir kuruluşun kurumsal bilgilerinin %80'ini ile %95'i arasındaki büyük bir bölümü, kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmaktadır.(1)

Evrakla ilgili işlemler, ofis çalışanlarının mesailerinin %40-%60'ına, işçilik maliyetlerinin %20-%45'ine ve cironun %12-%15'ine mal olmaktadır.(1)

Bir ofiste dokümanların ortalama %7,5'i kaybolmakta, %3'üne ise yanlış dosyalamadan ötürü ulaşılamamaktadır.(2)

Bir ofis çalışanı, evraklar ile ilgili harcadığı vaktin %50'sini aramaya ve bulmaya, %5-%15'ini ise bu dokümanı okumaya ayırmaktadır.(2)

Sadece ABD'de 4 trilyon dokümanın bulunduğu ve her gün 1 milyar fotokopi çekildiği, bir dokümanın ise hayatı boyunca 19 kez kopyalandığı hesaplanmıştır.(3)

Türkiye'de, bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün, yani ortalama 140 sayfadır. Finans merkezlerinde ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt 0,9kg/gün, yani 180 sayfadır.(4)

 

(1) Research by Gartner, 1997, http://www.gartner.com

(2) Cooper's and Lybrand, 1997, http://en.wikipedia.org./wiki/PwC, http://www.pwc.com

(3) US Enviromental Protection Agency, 2004, http://www.epa.gov

(4) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007, http://www.cevreorman.gov.tr